AOF Haugaland opp
i Champions League

Som den første fagskolen i Norge har AOF Haugaland fått nasjonal godkjenning til selv å opprette og endre fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene.
Sigmund Fosse, Edel J. Rosvold og Margrete Meidel Ramsdal. Foto: Haakon Nordvik.

Innenfor vår bransje er dette enormt stort. Vi kan langt mer effektivt skreddersy utdanningene til arbeidslivet i de fylkene vi dekker. Dette vil få stor betydning for både studenter og arbeidsgivere, sier daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland.

Bakgrunn
AOF Haugaland er Rogalands største og en av Norges største tilbydere av fagskoleutdanning innenfor helse- og oppvekstfag. Siden 2007 har skolen oppnådd 16 separate godkjenninger for fagskoleutdanning og har startet 56 klasser med rundt 1000 studenter. Skolen har 9 studiesteder.

I november 2015 søkte AOF Haugaland NOKUT om fagområdegodkjenning innenfor helse og oppvekst, som omfatter fagspesialisering innenfor bl.a. sykehjem og hjemmetjeneste, sykehus, barnehage, skole, SFO, boliger for mennesker med utviklingshemming, barneboliger og avlastningshjem for barn med funksjonsnedsettelser. Slik godkjenning gir skolen rett til selv å etablere studier og studiesteder innenfor disse viktige fagområdene.

Målgruppen er studenter med fagbrev som ønsker å spesialisere seg innenfor sitt fagfelt, sier Sigmund Fosse.

Kvalitetsstempel
Godkjenningen til AOF Haugaland ligner på institusjonsakkreditering av høyskoler og universiteter og gir AOF Haugaland faglige fullmakter til å opprette og endre studieprogram innenfor fagområdet helse og oppvekst. AOF Haugaland driver en utbredt fagutvikling i samarbeid med arbeidslivet og andre fagmiljøer. Godkjenningen gir skolen mulighet til raskt å kunne tilpasse seg arbeidslivets behov for kompetanse.

– Vi har brukt flere årsverk på søknadsprosessen, og det føles som å rykke opp i Champions League, sier Sigmund Fosse.

NOKUT skriver på sine nettsider: “… fagområdegodkjenning er en ordning som kun vil være aktuell for noen få tilbydere. Ordningen er ment for solide og stabile tilbydere av fagskoleutdanning som har et fagmiljø og en aktivitet som gjør at det både er hensiktsmessig og faglig forsvarlig å gi de fullmakt til selv å opprette fagskoleutdanninger.»

 

Del denne artikkelen med dine venner

Fakta: Fagområdegodkjenning helse og oppvekst

Nasjonal godkjenning på institusjonsnivå gitt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

AOF Haugaland har fått rett til å opprette og endre utdanningstilbud som bygger på Vg1 Helse- og oppvekstfag – uten enkeltvise godkjenninger. Dette er første tilfellet i Norge.

Det godkjente fagområdet består av to yrkesfelt; helse og oppvekst.

Helse omfatter sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus/spesialisthelsetjenesten, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem m.fl.

Oppvekst omfatter barnehage, skole, SFO, barnebolig, avlastningshjem for barn og unge, barne- og ungdomshjem, fritidsklubber m.fl.