Drop inn
på videregående

Er du 23 år, trenger du bare seks fag for å fullføre videregående. Ved fylte 25 kan du søke om voksenrett. Stadig flere voksne bruker nedgangstidene til å droppe inn og fullføre videregående eller yrkesopplæring.

Fra det året du fyller 25 år, har du mulighet for å søke gratis utdanning gjennom voksenretten og kan ta utdanning på AOF sammen med andre voksne, sier Elisabeth Lie Nilsen. Som leder for Nav Marked Nord-Rogaland kjenner hun situasjonen for de ufaglærte som blir stående utenfor arbeidsmarkedet i en tøff nedgangstid.

– I hver syklus med nedbemanningsrunder blir de ufaglærte stående litt lenger utenfor, og hver gang får de en bedre grunn til å skaffe seg fagopplæring og utdanning, sier Nilsen.

Store muligheter

NAV taler varmt for at arbeidsfolk uten utdanning skal «droppe inn» igjen på videregående eller yrkesfagopplæring. Voksne som har fylt 23 år, kan gjennomføre videregående med bare seks fag. Fra det året man fyller 25, kan utdanningen bli betalt av det offentlige under den såkalte voksenretten. Samtidig har man rett til realkompetansevurdering og opplæring tilpasset egne behov. Det betyr svært gode muligheter for den enkelte som trenger utdanning. AOF Haugaland har skreddersydde tilbud til nettopp denne gruppen, og for tiden tar 170 personer slik utdanning hos AOF Haugaland.

Hvis du allikevel skal stå uten fast jobb i en periode, har du en glimrende mulighet til å droppe inn på opplæring – Elisabeth Lie Nilsen.

Stort behov for fagbrev

Den forrige krisen på arbeidsmarkedet hang sammen med finanskrisen, som startet i 2008. De ufaglærte ble først arbeidsledige, men mange kom raskt tilbake i jobb fordi krisen var midlertidig. Dagens krise er annerledes.

– Akkurat nå ser vi et større skifte i arbeidsmarkedet hvor det blir veldig få ufaglærte stillinger igjen. Det betyr at de som havner utenfor, ikke har så gode sjanser til å komme raskt tilbake uten en utdanning, sier Nilsen.

Fagbrev er et godt alternativ – både fordi fagbrevløpene er kortere enn høyere utdanning, og fordi arbeidsmarkedet etterspør faglærte.

Elisabeth Lie Nilsen i NAV har et klart råd til folk som mangler utdanning og blir stående uten jobb: – Stopp opp og tenk deg om! Veien ut av ledighet krever at du setter av ett, to eller tre år for å komme deg inn på arbeidsmarkedet i 20 år framover.
Elisabeth Lie Nilsen i NAV har et klart råd til folk som mangler utdanning og blir stående uten jobb:
– Det kan være smart å stoppe opp å tenke på om utdanning kan være en vei ut av ledigheten. For noen vil der være ett, to eller tre år som kreves for å være inne igjen på arbeidsmarkedet de neste 20-30 årene.

– Vi oppmuntrer alle til å tenke på hva de interesser seg for når de skal velge utdanning. På den andre siden bør man se på behovet i arbeidsmarkedet. For eksempel får vi stadig flere eldre som krever pleie og omsorg, så helsearbeiderfaget er eksempel på en kompetanse som gir sikker jobb for framtiden, sier Nilsen. Les om Bekele som ble helsefagarbeider. 

Investering for framtiden

Selv om utdanningsløpet er relativt kort for voksne kandidater, krever det en periode med studier og lavere inntekt. Dette er grunnen til at mange nøler med å sette seg på skolebenken. Elisabeth Lie Nilsen i NAV har et klart råd til folk som mangler utdanning og blir stående uten jobb:

–  Det kan være smart å stoppe opp å tenke på om utdanning kan være en vei ut av ledigheten. For noen vil der være ett, to eller tre år som kreves for å være inne igjen på arbeidsmarkedet de neste 20-30 årene. Det vil da være en svært god investering. Under utdanningen kan du søke Lånekassen om støtte til livsopphold, og vår erfaring er at bankene viser stor forståelse når folk viser vilje til å satse på utdanning. Hvis du forteller om planene dine, er det store sjanser for at alt legger seg til rette. Prisen du må betale, er en periode med litt lavere levestandard. Se på dette som en investering i resten av ditt voksne liv, sier Nilsen.

 

Del denne artikkelen med dine venner

nav_narrow_007

Elisabeth Lie Nilsen taler varmt for at arbeidsfolk uten utdanning skal «droppe inn» igjen på videregående eller yrkesfagopplæring. Foto: Haakon Nordvik

 

aof-logo

Kontakt AOF Haugaland:
haugaland@aof.no
Tlf. 52 70 90 00
aof.no/haugal