Først inn og sist ut
med fagbrev

Situasjonen i regionen er stabil og langvarig, mener Elisabeth Lie Nilsen i NAV Marked. Med fagbrev står du mye lenger framme i ledighetskøen.

Det er enormt viktig at folk tar avgjørelsen om å skaffe seg fagbrev, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder i NAV Marked Nord-Rogaland.  Hun viser til at det er kvalifiserte fagfolk som får tilbud om jobb i dag.

– Arbeidsgiverne er nødt til å oppfylle sine kontraktsvilkår, som ofte forutsetter sertifiserte fagfolk på de fleste større prosjekter, sier Lie Nilsen.

Dårligere jobbmuligheter uten fagbrev

NAV får stadig inn nye varsel om permittering- og oppsigelser, og når bedriftene er nødt til å si opp folk eller permittere, er det ansatte uten fagbrev som må gå først. Elisabeth Lie Nilsen og NAV Marked har likevel mange rekrutteringsoppdrag.

– Utenfor olje- og gassnæringen ansetter bedriftene jevnt, men de vil stort sett bare ha CV’er som inneholder fagbrev. Ukvalifiserte arbeidsfolk havner nederst i bunken sier Lie Nilsen til Voksenveien

Hun anbefaler på det varmeste at alle som ikke har papirer på kvalifikasjonene sine, kontakter Fylkeskommunen eller AOF Haugaland og tar en prat med deres erfarne rådgivere.

Voksenretten

NAV taler varmt for at arbeidsfolk uten utdanning skal «droppe inn» igjen på videregående eller yrkesfagopplæring. AOF Haugaland har skreddersydde tilbud til nettopp denne gruppen, og for tiden tar rundt 360 personer slik utdanning hos dem.

– Fra det året du fyller 25 kan utdanningen dekkes av Rogaland fylkeskommune dersom du ikke har fullført videregående skole fra før. Vi anbefaler alle som tror de har en slik rett, om å kontakte voksenopplæringen, forteller Senior Kompetanserådgiver Elisabeth Næsheim Vågen hos AOF.

Ingen grunn til å henge med hodet

Flere bransjer lokalt går godt for tiden, selv om dette ikke alltid kommer fram i media, ifølge Lie Nilsen.  Blant de som har gode tider, finner vi deler av bygg-/anlegg- og industrinæringen, IT-bransjen, fiskeoppdrett og andre næringer utenfor olje- og gassnæringen. Eksportindustrien melder om gode tider  på grunn av kronekursen og lave drivstoffpriser.

– Det er ingen grunn til å nøle. Skaff deg fagbrevet nå, så er det bedre jobbmuligheter når du er ferdig, sier Lie Nilsen.

Del denne artikkelen med dine venner

Trender på Haugalandet:

  • Økningen i antall ledige på Haugalandet flatet ut og stabiliserte seg rundt nyttår
  • I Sørfylket har ledigheten så vidt begynt å flate ut
  • NAV Marked tror bunnen er nådd, med stabilt høy ledighet fortsatt en stund fremover
  • Positiv utvikling for mange bransjer som ikke er avhengig av olje og gass