Historie tilbake
til 1930-tallet

AOF har stått sentralt i arbeiderbevegelsen siden Haakon Lie la grunnsteinen til studieforbundet. I dag er AOF bredere og mer aktuell enn noen gang.

Studieforbundet AOF ble grunnlagt i 1931 av arbeiderpartiveteranen Haakon Lie. Det begynte som en politisk organisasjon med formål om å tilby arbeiderklassen formell kunnskap. Gjennom kveldsskoler, korrespondansekurs, radioforelesninger og kulturtiltak ble AOF et viktig redskap for den demokratiske arbeiderbevegelsen allerede fra 30-tallet.

Opphavet til AOF var å støtte arbeiderklassens framvekst gjennom å gi arbeidsfolk kunnskap til å delta i demokratiske samfunnsprosesser og til å arbeide for bedre vilkår i arbeidslivet, forteller daglig leder Sigmund Fosse i AOF Haugaland.

Gjennom opplæring av tillitsvalgte fikk AOF gradvis bedre fotfeste i arbeidslivet. Den røde tråden har hele tiden vært en nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen. Da AOF Haugaland ble opprettet i 1977, skulle tilbudet nå ut til flest mulig vanlige arbeidsfolk.

– En tid etter at AOF Haugaland ble opprettet, begynte virksomheten å dreie tilbudet mot arbeidslivet, slik at flere vanlige folk kunne få utviklingsmuligheter, sier Fosse.

Paragraf 20-kandidatene

I tiden før Reform 94, da alle med fullført grunnskole fikk rett til videregående opplæring, var det mange som tok fag- eller svenneprøve på grunnlag av praksis i yrket. Disse såkalte §20-kandidatene, etter paragraf 20 i den tidligere loven om fagopplæring i arbeidslivet, utgjorde en stor gruppe av AOFs kursdeltakere før reformen.

Daglig leder Sigmund Fosse.

– Før 1994 var fagopplæringen i stor grad styrt av partene i arbeidslivet, men etter reform 94 ble det en del av det offentlige utdanningssystemet. Som følge av reformen kom det opp en rekke nye fag innenfor blant annet service, helse og oppvekst, forteller Fosse.

Rivende utvikling

Siden 1994 har flere tusen haugalendinger tatt teori til fagprøven, ikke minst innenfor helse- og oppvekstfagene. Det neste store trinnet i utviklingen til AOF Haugaland kom etter fagskoleloven i 2003.

– På dette tidspunktet kom vi i posisjon til å levere videreutdanning til kandidater som allerede hadde fagbrev, sier Fosse. AOF Haugaland fikk sin første fagskolegodkjenning i 2007, som det første av alle norske studieforbund. Siden har utviklingen gått raskt.

– I 2009 fikk vi på plass finansiering for fagskoler innenfor helsefagene, og samarbeidet med kommunene ble tettere og mer systematisk. Gjennom faste møter med arbeidsgiverne og fagorganisasjonene har vi fått mer innblikk i de konkrete kompetansebehovene, og vi har kunnet skreddersy utdanningstilbudene mer effektivt, sier Fosse.

Fra signaler til praksis

Mens AOF Haugaland feirer 40 år i samfunnets tjeneste, jobber Stortinget med regjeringens ferske stortingsmelding om fagskoler. Der foreslår man blant annet å gi fagskolestudenter studiepoeng på linje med studenter i annen høyere utdanning. Sigmund Fosse mener dette er et klokt forslag.

– Fagskolemeldingen introduserer begrepet yrkesfaglig høyere utdanning, og det forteller veldig mye om hvem AOF Haugaland er og hva vi tilbyr, poengterer Fosse. Han ser en tydelig trend for fagskolene framover:

– Vi går mot større og mer robuste enheter med sterke fagmiljøer, samtidig som symbiosen med arbeidslivet blir mer systematisk. For å stake ut veien videre må vi kjenne vår historie og bruke vår erfaring til å lese signalene og omsette dem i praksis. Vårt formål er ikke å tjene penger, men å spille en rolle innenfor kompetanseutviklingen i samfunnet, sier Fosse.

Del denne artikkelen med dine venner