Til kamp for
kompetanseheving

Alnor Kjemiske Fagforening har hjulpet hundrevis av Hydro-ansatte gjennom kurs og fagopplæring hos AOF. – Når tilbudet er bra, melder folk seg på, sier klubbens nestleder Arne Eide.
Alnor Kjemiske Fagforening har hjulpet hundrevis av Hydro-ansatte gjennom kurs og fagopplæring hos AOF. – Når tilbudet er bra, melder folk seg på, sier klubbens nestleder Arne Eide.

Med over 600 medlemmer blant de cirka 1000 ansatte på Hydro Karmøy er Alnor Kjemiske Fagforening den suverent største fagforeningen på fabrikkområdet. Det betyr et stort og tungt ansvar hos de tillitsvalgte, ikke minst innenfor opplæring og kompetanseheving.

– Gjennom Industri Energi har våre medlemmer rettigheter i LOs utdanningsfond, som tilbyr gode stipendordninger for alt fra mindre kurs til høyere utdanning. Fondet gir inntil 10.500 kroner i støtte til fagopplæring, noe mange har benyttet seg av, forteller klubbens nestleder og kompetansetillitsvalgt Arne Eide.

LOs utdanningsfond gir kr 17.000 i stipend til helårig videreutdanning. Flere fra Hydro Karmøy har tatt Lederskolen hos AOF Haugaland.

– Vi har fire ansatte som tar HMS fagskolen, og de er ferdig med sin to årige utdannelse i juni. Det er meget bra at vi har ansatte som velger å styrke sin HMS kompetanse. Dette er bra for de som har utdannet seg og det er bra for bedriften, sier Eide.

33.500 mer i året

Kurs og formell kompetanse blir stadig viktigere, ikke minst fordi industriarbeidsplasser forsvinner i regionen. Da Pressverket og Søderberg måtte legge ned for noen får år siden, mistet omtrent 600 jobben. Flere hundre av dem fikk hjelp av fagforeningen til å begynne på kurs hos AOF, og i dag har de aller fleste fått nye jobber.

Sten Roar Martinsen. Foto: Haakon Nordvik
Hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen. Foto: Haakon Nordvik

– Vi ser at folk med fagbrev er mye lettere å få over i nytt arbeid enn de som mangler fagbrevet, selv om de har lang erfaring, sier hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen. Han har selv fagbrev i elektrokjemi i tillegg til Arbeidslederskolen og har sittet i Norsk Hydros styre siden 2005.

– Videreutdanning setter folk i stand til å ivareta nye roller i et arbeidsliv som hele tiden forandrer seg, sier Martinsen.

I dag er andelen faglærte i Alnor Kjemiske Fagforening 85 prosent, og klubben presser på for at også de siste skal få fagbrev.

– Når praksiskandidatkurset er ferdig nærmer vi oss 90%, det må jeg si er meget bra! De som tar fagopplæring, tjener 33.500 kroner mer i året etter at fagprøven er bestått, sier Eide.

Samarbeid med arbeidsgiver

Senior kompetanserådgiver Tone Robberstad i AOF Haugaland kan bekrefte at Hydro Karmøy og Alnor kjemiske fagforening (AKF)  har gjort en stor jobb for de ansattes kompetanse og opplæring. Samarbeidet mellom fagforeningene, de ansatte og arbeidsgiver er svært fruktbart:

– Vi ser en del samarbeid mellom bedrifter og tillitsvalgte om å hente ut finansiering til kurs og kompetanseheving. På lederskolen vår kan de ansatte søke ut midler, og så velger ofte bedriften å dekke resten av kostnadene, sier Robberstad. Hun konstaterer at både de ansatte og bedriften tjener på ordningen:

– Bedriften får opplæring for de ansatte for en rimelig penge, og de ansatte får goder som følger med høyere kompetanse. Hydro Karmøy har hatt mange folk på kurs, spesielt i forbindelse med omstilling og endring på arbeidsplassen. Med kompetanseheving innen lederopplæring og fagbrevutdanning blir folk tryggere i sin rolle og mer verdifulle for arbeidsgiveren sin, sier hun.

400 på datakurs

Norsk Hydro på Karmøy får hele tiden mer teknologi inn i operasjonene og prosessene. Derfor benytter arbeidsplassen kontinuerlig AOF Haugalands kurstilbud for sine ansatte. I tillegg til de som har tatt teori til fagprøven, har mange tatt kortere kurs med stor praktisk verdi.

– Over 400 ansatte har tatt enten grunnleggende datakurs, mini-datakortet eller datakortet, sier Arne Eide. Ett av resultatene er at operatørene selv kan styre elektrolyseanlegget i helgene – uten ledelsen til stede.

– Vi har også sendt folk på engelsk språkkurs, spesielt for mellomledere. Det kan også være en fordel for ansatte som er i kontakt med utlendinger å ta språkkurs. Vi har årlig over 1000 -1200 trailere innom fabrikken som henter og leverer varer. Flere av disse snakker et annet språk og da er det viktig at vi skjønner hva som blir sagt, sier Eide.

– Vi er alltid beredt til å skreddersy kurs for bedriftens ansatte i samarbeid med vår kompetanseparter AOF Haugaland, avlutter han.

Del denne artikkelen med dine venner

FAKTA: LOs utdanningsfond

LO-logo

LOs utdanningsfond støtter opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer av 12 LO-forbund. Det gis støtte til kortere kurs, lengre teoriopplæring og full yrkesopplæring.

  • 10.500 dersom du skal være praksiskandidat og ta fagbrev.
  • 17.000 dersom du tar Lederskolen, HMS fagskolen eller annen høyere utdanning som går over et år.

Kontakt din lokale fagforening eller AOF for opplysninger om søknad og stipendsatser.