Tryggere ledere
og økt lønnsomhet

Marine Aluminium har fått skreddersydd lederutviklingsprogram for sine 40 ledere – med åpenbare resultater.
HR-sjef Carina Ringen i Marine Aluminium på Avaldsnes. Foto: Haakon Nordvik

Kurset har åpnet øynene på flere, de er blitt tryggere i rollen som tilbakemelder og har fått mange gode verktøy som kan brukes i hverdagen, forteller HR-sjef Carina Ringen i Marine Aluminium på Avaldsnes. Bedriften er internasjonalt ledende innenfor blant annet helikopterdekk og gangbroer offshore, og kompetansen hos de ansatte er den viktigste konkurransefordelen i et tøft globalt marked. Ved å bruke bedriftsintern opplæring har Marine Aluminium økt sin konkurransekraft og står dermed sterkere i kampen om kunder og oppdrag.

Vårt viktigste grep er et spesialtilpasset lederutviklingsprogram med fokus på relasjonsledelse, noe vi har gjennomført i samarbeid med Øyvind Røkenes og AOF Haugaland, forteller Ringen.

– Vi oppnådde en økt bevisstgjøring rundt lederskap, og våre ledere har fått et felles lederspråk som har gjort dem tryggere i lederrollen. I tillegg fikk vi en tydelig forventningsavklaring av hva som forventes av våre ledere. Målet er og har vært å tilrettelegge for trygg, tydelig og synlig ledelse – i alle ledd, sier Ringen.

Programmet besto av ti samlinger gjennom 2015, hvor den siste samlingen var felles for alle de 40 lederne i Marine Aluminium. Sammen med kursleder gjennomførte deltakerne en prosess for å fastsette prinsippene for ledelse i bedriften. Resultatene og tilbakemeldingene ble gode.

Investering – ikke kostnad

Ifølge AOF Haugaland er Marine Aluminium et godt eksempel på hvor lønnsomt det er for en bedrift å investere i kompetansen til sine ansatte. Senior kompetanserådgiver Tone Robberstad i AOF Haugaland oppfordrer bedrifter til å se den økonomiske verdien av kompetente ledere.

– Hvis bedriften investerer i slik kompetanseheving for sine ledere på ulike nivåer, så vil det være en meget god investering. De vil få ledere med grunnleggende kompetanse innenfor ledelse, samt et bevisst forhold til egen lederatferd, sier Robberstad.

Nyere forskning viser at relasjonsledelse er den ledelsesformen som gir best resultater.

Robberstad understreker at kompetanse gir økt konkurransekraft, og at en bedrift skal stille samme krav til avkastning fra kompetanseutvikling som fra investeringer i maskiner og utstyr.

– Kompetanseutvikling hjelper en bedrift med å sette i verk sine strategiske beslutninger, sier Robberstad.

Avhengig av samarbeidspartner

I tillegg til lederutvikling har Marine Aluminium gjennomført et spesialtilpasset HMS-kurs, hvor de ansatte har lært å stille nøkkelspørsmål om bedriftens sikkerhetsregler. Dermed har sikkerhetsarbeidet i bedriften blitt bedre.

– Vi har fått økt bevissthet om sikkerhetstenkning i produksjonen, samt en bedre aksept for å stoppe opp og tenke gjennom arbeidet før det starter, sier Ringen.

Når Marine Aluminium planlegger sin bedriftsinterne opplæring, er de avhengig av en samarbeidspartner som forstår deres behov.

– Det viktigste for oss er å ha noen som er lyttende, stiller spørsmål både i forkant og underveis i opplegget, som kommer med innspill og som fasiliterer prosessen på en effektiv måte, sier Ringen.

– Har du eksempel på en vinn vinn-situasjon hvor medarbeidere har fått opplæring og bedriften har oppnådd gevinst? 

– Flere av de som gått på lederutviklingsprogrammet, har hatt en utrolig fin utvikling i programmet og etterpå. Tilbakemeldingene har vært meget positive, og våre ledere sier blant annet at de opplever en økt bevissthet i rollen sin, har blitt mer reflekterte rundt hvordan de blir oppfattet og hvordan de kan tolke forskjellige ledelsessituasjoner de kommer opp i. Vi vil følge opp programmet med to samlinger per år i tiden framover, sier Carina Ringen.

Del denne artikkelen med dine venner