Suksess med
bedre språk

Samfunnskritiske oppgaver krever god kommunikasjon. RenoNorden har satt seg som mål at alle renovasjonsarbeidene som henter ditt avfall, skal få solid norskopplæring hos AOF Haugaland.
Atanas Minkov Atanasov (45) har vært sjåfør på renovasjonsbil i seks år. Foto: Haakon Nordvik

Avdelingsleder Tor Harald Håland i RenoNorden Haugesund og Karmøy har både nordmenn og utlendinger blant sine renovatører og sjåfører. På oppdrag fra Haugaland Interkommunale Miljøverk og Karmøy kommune henter de husholdningsavfall og transporterer det til sorteringsmottakene.

– Det stilles stadig høyere krav til service og kommunikasjon med kundene våre. Vi skal kunne svare på spørsmål fra brukerne, og det er kjempeviktig at alle ansatte forstår hva jeg sier, forteller Håland.

45-åring på skolebenken

Løsningen for RenoNorden har vært å sende ni utenlandske ansatte på kurset ”Norsk for voksne innvandrere” hos AOF Haugaland.

Atanas Minkov Atanasov (45) har vært sjåfør på renovasjonsbil i seks år. Siden han sitter mye alene i bilen, har det vært utfordrende å lære seg språket.

– Bulgarsk er veldig forskjellig fra norsk, sier han.

Voksenveiensjournalist har ingen problemer med å forstå hva Atanas sier, på tross av en dårlig telefonlinje til bossbilen.

Jeg synes det er vanskelig å snakke norsk i telefonen, men ansikt til ansikt er det bedre. Å lese klarer jeg fint, forteller Atanas.

Atanas og resten av RenoNorden-gjengen går på et firetimers kveldskurs en dag i uken. Hovedfokus er grammatikk og ordforråd, og de jobber både i grupper og hver for seg.

– Det føles rart å gå på skole når man er 45 år gammel, men det går fint, og jeg har stort utbytte av kurset, sier han.

Økt trivsel med bedre språk

Målet til avdelingsleder Håland er at alle som går AOF–kurset, skal klare nivå B1, et mellomnivå for de som allerede har basiskunnskaper i språket. Deltakerne har vært med siden februar, og alle ligger godt an til å nå målet til sommeren.

Etterhvert som norskkunnskapene til de utenlandske arbeiderne bedrer seg, merker både kunder, kollegaer og ledelsen at effektiviteten og trivselen blir øker.

– Noen av de norske ansatte har kommentert at de merker forskjell på sine utenlandske kollegaer, som nå snakker mer norsk og virker mer engasjert i jobben, forteller Håland. Kurset har påvirket hele arbeidsmiljøet, stemningen er god, og de ansatte virker mer motiverte enn noen gang, konkluderer Håland.

Del denne artikkelen med dine venner