Ta ansvar
for lærlingene

Gørill Leitet Fjære har jobbet i hjemmetjenesten i Haugesund kommune siden 1995 og har praktisk erfaring i bøtter og spann. Nå skal hun ta fagskoleutdanning hos AOF for å blir flinkere å ta imot nye lærlinger.

Du blir aldri utlært i lovverk og fagplaner,” mener den blide stordabuen. I snart 25 år har hun jobbet med eldre og pleietrengende i Haugesund kommune. I dag er hun i også faglig leder for lærlinger innen Helsefagarbeid i kommunen.

Veiledning av lærlinger
”Formelt sett trenger jeg ikke videreutdanne meg for å gjøre jobben min, men vi kan aldri lære nok”, mener hun. Nå skal hun bruke noen kvelder i måneden på å heve den teoretiske kompetansen. Alt for at lærlingene skal få enda bedre opplæring på arbeidsplassen.

”Det har med interesse å gjøre. Jeg anbefaler alle som jobber med lærlinger å ta ansvar og øke sin teoretiske kompetanse i møte med ungdommene. Det er ganske stor forskjell på å veilede en voksen, erfaren person og en fersk lærling, ofte under 18 år”, sier hun.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten er til for at det skal være trygt for folk å bli gammel i eget hjem.

”Det finnes ikke sykehjemsplasser til alle og mange ønsker dessuten å bo hjemme og klare seg selv. Vi er her for å gi stell, ordne med mat og ikke minst passe på medisineringen,” forteller Gørill.

Hun hadde sett etter et relevant kurs hos AOF og da fagskoleutdanningen for veiledning av lærlinger ble annonsert tok hun kontakt med Kompetanserådgiver Anne Kjersti Hope for å få veiledning.

Jeg føler jeg trenger mer teoretisk tyngde i hverdagen siden jeg har ansvar for lærlinger i tillegg til jobben min som Helsefagarbeider

Bli trygg i opplæringsrollen
«Det er alltid viktig å øke kompetanse hos lærlingebedriftene slik at de kan ta imot lærlingene på en god og trygg måte», sier Anne Kjersti Hope hos AOF. Hun er utdannet sykepleier og tidligere kollega av Gørill.

Gørill (t.v.) og Anne Kjersti er tidligere kolleger i hjemmetjenesten. Foto: Haakon Nordvik.

”Kompetanseheving for instruktører og faglige ledere i bedriftene er viktig. Det gjelder kommunikasjonsferdigheter, etikk, veilederrollen og mye annet. Lærlingene skal en dag bli kollegaer, og det er viktig at de som følger opp lærlingene er trygge i den rollen”, sier hun.

AOF har jevnlige samarbeidsmøter med kommunene, fagforbund, og Helse-Fonna. Der diskuteres behov og ønsker for kompetanseheving i yrkesfeltet.

”Det har lenge vært behov og ønske om å opprette fagskoleutdanningen Veiledning av lærlinger, sier Anne Kjersti.

Fagskoleutdanningen veiledning av lærlinger er for personer som er, eller ønsker å bli instruktør eller faglig leder med ansvar for opplæring av lærlinger i bedrift.

Utdanningen er tverrfaglig og kan passe for alle som tar imot lærlinger. Søkere som arbeider innenfor helse og omsorg får studieavgiften dekket gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet”, understreker hun.

Flere vil bo hjemme til de dør
Fag- og yrkesopplæringen står overfor store utfordringer i årene framover, særlig innen helsefag. Etterhvert som befolkningen blir eldre og sykere vil etterspørselen øke ytterligere. Antallet studenter øker og det er mange som skal ha lærlingeplass.

”Eldrebølgen er her allerede. I dag er brukerne av hjemmetjenesten eldre og sykere enn før og sykehjemmene har blitt mini-sykehus. Vi mener det er viktig at lærlingene blir tatt godt imot, slik at kvaliteten på jobben de gjør blir enda bedre i fremtiden”, sier Anne Kjersti.

Del denne artikkelen med dine venner

 

FAKTA: FAGSKOLER

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har mange aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne som har fullført videregående skole eller har erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

Meld deg på her!