AOF førende på
kompetanseheving for fagarbeidere

Nyutdannede studenter, lærere og arbeidsgivere skinte om kapp med sommersola da AOF Fagskolen arrangerte vitnemålsutdeling til sine studenter i Stavanger.

Dette er faktisk første gang vi uteksaminerer tre klasser samtidig her i Sør-fylket, sier en smilende Anne Kjersti Hope, kompetanserådgiver i AOF Fagskolen. De tre utdanningene er Demensomsorg, Ernæring i pleie og omsorgstjenester og Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming.

Optimist: Birte Lamo Kristensen er meget fornøyd ettersom hennes to ansatte endelig har fått kompetansebevis innen ernæring. Foto: Moi Basefer.

Virksomhetsleder på Slåtthaug sykehjem Birte Lamo Kristensen smiler fra øre til øre med god grunn; to av hennes ansatte har i dag gjennomført fagskoleutdanningen Demensomsorg. Tidligere i år fullførte sju av hennes ansatte fagskoleutdanningen Ernæring innen pleie og omsorgstjenester, som også var i regi av AOF Fagskolen.

Vil forebygge underernæring blant eldre
– Klart det er gledelig å se at politisk vilje gir resultater, sier Kristensen og viser til at Helsedirektoratet i 2010 kom med tiltakspakken «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring», som Slåtthaug sykehjem har benyttet.

– Vi var pilotsykehjem for dette pasientsikkerhetsprogrammet. Ingen hadde klart å ta dette i bruk før, og vi så nytten av å være først ute, sier Kristensen. Hun har benyttet flere metoder i tiltakspakken for å forebygge underernæring blant pasientene.

– For å identifisere underernæring må vi gjøre risikovurdering og samtidig kartlegge ernæringsbehovet for den enkelte pasient. Vi har stadig nye pasienter, og tiltaksplanen iverksettes når de kommer inn til oss, sier virksomhetslederen.

Utdeling av vitnemål
Anne Kjersti Hope leser opp navnene til AOF-studentene, som til stor jubel får utdelt sine vitnemål. Vitnemålet er en dokumentasjon på at studenten har fått styrket sin kompetanse og at dette kommer pasientene til gode.

– Jeg har vært virksomhetsleder siden 2011. For meg er det enormt gøy å kunne se AOF starte opp de forskjellige fagskoletilbudene, sier Kristensen, som mener det er stort potensiale for kompetanseheving innenfor helsesektoren.

Hun forteller at pasientenes sykdomsbilde er mer komplekst i dag enn for 15 år siden.

– Nå trengs det ansatte som kan takle de nye utfordringene som har dukket opp de siste årene, sier Kristensen.

Hun er optimistisk ettersom Slåtthaug sykehjem har takket ja til å være med på å forsterke kompetansen innen underernæring.

Del denne artikkelen med dine venner

FAKTA: Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.